• Opening tentoonstelling Gastvrij Maastricht

Opening tentoonstelling Gastvrij Maastricht

Stichting PEM nodigt u van harte uit voor de opening van de tentoonstelling ‘Gastvrij Maastricht’. Tijdens de viering van Quatorze Juillet in Maastricht wordt elk jaar stil gestaan bij de idealen van de Franse Revolutie. Dit jaar gaat de aandacht uit naar de wijze waarop tijdens WO 1 in Maastricht uiting werd gegeven aan de leuze ‘broederschap’. De tentoonstelling ‘Gastvrij Maastricht’ geef een beeld hoe Franse en Belgische vluchtelingen tijdens deze ‘Grande Guerre’ liefdevol werden opgevangen.

De opening is op vrijdag 13 juli 2018 om 13.00 uur
Locatie: Faliezusterpark
Openingstijden: vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 juli 2018 van 10.00 tot 22.00 uur

Vrijdag 13 juli om 20.00 uur verzorgt Jos Notermans, de samensteller van de expo Gastvrij Maastricht, in het Pesthuyspodium een lezing over het thema van de tentoonstelling. Entree € 5. Reserveren voor de lezing kan via: www.pesthuyspodium.nl/site/reserveren

De tentoonstelling kwam tot stand met medewerking van Centre Céramique, Regionaal Historisch Centrum Limburg, Stichting Menno van Coehoorn, Gemeente Maastricht, Het Werkgebouw en de Stichting PEM.

Na afloop is er gelegenheid om iets te drinken op het terrein dat is ingericht voor de viering van Vive La France! – Quatorze Juillet à Maestricht.

Namens de werkgroep EXPO Gastvrij Maastricht

René Schreurs Voorzitter stichting PEM