• Vriend worden? [8]
  • Vriend worden? [8]

Vriend worden? [8]

Quatorze Juillet à Maestricht is een gezellig maar ook zeer leerzaam evenement voor groot en klein en de toegang is gratis. Naast verrassende optredens zal er in het park weer een brocante – en kunstmarkt worden ingericht. Op de basisscholen wordt middels lesbrieven aandacht geschonken aan de Franse tijd. Verder is er de workshop schilderen en geeft het Maastrichts Regiment rondleidingen.
Ook dit jaar kunnen de bezoekers kennismaken met de met veel ‘liefde & passie’ gemaakte gerechten uit de Franse keuken. De dag eindigt traditiegetrouw met een fraaie Franse film.

Dat alles kan echter alleen mogelijk worden gemaakt met steun van sponsors en donateurs. Voor de nieuwe editie doen we wederom een beroep op iedereen die Quatorze Juillet à Maestricht een warm hart toedraagt.  

Stg. PEM heeft de ANBI status 

Doelstelling van de ANBI: La Foundation Project Extraordinaire Maestricht heeft tot doel het faciliteren van activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie in Maastricht. Verder wil de stichting het cultuurhistorisch bewustzijn van bewoners  en bezoekers bevorderen. Het bestuur bestaat uit actieve burgers uit Maastricht.  Evenementen richten zich op de gehele Euregio.

Een financiële bijdrage? Dat kan! Graag zelfs.
Neem contact op met onze penningmeester via rene.schreurs@ristore.nl.

Zie ook: http://www.14juillet.nl/c/achtergrondinfo-quatorze-juillet

Bijdrage aan Quatorze juillet a Maestricht 2016

 
Op 14 juli 2016 wordt in Maastricht voor de 8e keer Le Quatorze Juillet gevierd. Het Jekerkwartier, het Quartier Latin van Maastricht, is dan weer omgetoverd in Franse sferen. Bij het hoofdpodium in het Faliezusterpark (stadpark) wordt om 12.00 uur de Franse vlag gehesen en de  Marseillaise gezongen. Daarna wordt er stilgestaan bij het feit dat op 14 juli 1789 de Franse Revolutie begon. 
Er werd gevochten voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Drie begrippen die nog niets aan betekenis hebben verloren. Want zeker nú is het goed er op te wijzen dat niemand alleen is en dat we allemaal onderling met elkaar zijn verbonden. 
De noodzakelijke samenhang tussen de drie begrippen is in deze tijd op de achtergrond geraakt in ons collectieve bewustzijn. Indertijd wees Victor Hugo er al  op dat  de verbondenheid van alle mensen niet als een gevaar, maar juist als een grote kans moet worden gezien om de samenleving te verbeteren. 
Op Quatorze Juillet wordt in Maastricht uiting gegeven aan deze verbondenheid door het tot stand brengen van een live-videoverbinding met zusterstad Lupiac in Frankrijk. Burgemeesters van beide steden zullen elkaar via een groot beeldscherm begroeten en een toast uitbrengen op Quatorze Juillet. Zij zullen verder hun verbondenheid uitspreken en wijzen op de waarden van de Franse Revolutie die ons allemaal zo dierbaar zijn. De verbinding blijft daarna de hele dag nog open zodat ook alle andere bezoekers aan het evenement in de gelegenheid worden gesteld onze franse broeders en zusters te ‘ontmoeten’. 
Alle feestelijkheden (zowel in Lupiac alsook in Maastricht) zullen op de dag zelf in het teken staan van de verbondenheid met elkaar. Artiesten en kunstenaars zijn gevraagd om hun bijdrage op het thema af te stemmen. Naast verrassende optredens zal er in het park weer een brocante – en kunstmarkt worden ingericht. Op de basisscholen wordt middels lesbrieven aandacht geschonken aan de Franse tijd. Verder is er de workshop schilderen en geeft het Maastrichts Regiment rondleidingen. Ook dit jaar kunnen de bezoekers kennismaken met de met veel  ‘liefde & passie’  gemaakte gerechten uit de Franse keuken en voor de bewoners uit de buurt en die uit het zorgcentrum is er weer het gratis ontbijt. De dag eindigt traditiegetrouw met een fraaie Franse  film waarin uiteraard dit jaar het thema ‘liefde & verbondenheid’ centraal zal staan.
Tot slot…

Quatorze Juillet à Maestricht is een gezellig maar ook zeer leerzaam evenement voor groot en klein en de toegang is gratis. Dit laatste kan echter alleen mogelijk worden gemaakt met steun van sponsors en donateurs. Voor de nieuwe editie doen we daarom wederom een beroep op iedereen die Quatorze Juillet à Maestricht een warm hart toedraagt.