• Vriend worden? [8]
  • Vriend worden? [8]

Vriend worden? [8]

Quatorze Juillet à Maestricht is een gezellig maar ook zeer leerzaam evenement voor groot en klein en de toegang is gratis. Naast verrassende optredens zal er in het park weer een brocante – en kunstmarkt worden ingericht. Op de basisscholen wordt middels lesbrieven aandacht geschonken aan de Franse tijd. Verder is er de workshop schilderen en geeft het Maastrichts Regiment rondleidingen.
Ook dit jaar kunnen de bezoekers kennismaken met de met veel ‘liefde & passie’ gemaakte gerechten uit de Franse keuken. De dag eindigt traditiegetrouw met een fraaie Franse film.

Dat alles kan echter alleen mogelijk worden gemaakt met steun van sponsors en donateurs. Voor de nieuwe editie doen we wederom een beroep op iedereen die Quatorze Juillet à Maestricht een warm hart toedraagt.  

Stg. PEM heeft de ANBI status 

Doelstelling van de ANBI: La Foundation Project Extraordinaire Maestricht heeft tot doel het faciliteren van activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie in Maastricht. Verder wil de stichting het cultuurhistorisch bewustzijn van bewoners  en bezoekers bevorderen. Het bestuur bestaat uit actieve burgers uit Maastricht.  Evenementen richten zich op de gehele Euregio.

Een financiële bijdrage? Dat kan! Graag zelfs.
Neem contact op met ...

Zie ook: http://www.14juillet.nl/c/achtergrondinfo-quatorze-juillet

Bijdrage aan Quatorze juillet a Maestricht 2016

 
Op 13, 14 en 15 juli 2018 wordt in Maastricht voor de 10e keer Le Quatorze Juillet gevierd. Het Jekerkwartier, het Quartier Latin van Maastricht, is dan weer omgetoverd in Franse sferen. Bij het hoofdpodium in het Faliezusterpark (stadpark) zijn er dan weer optredens, fils, lekker eten en drinken en een kunst en brocante -markt.

Er werd gevochten voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Drie begrippen die nog niets aan betekenis hebben verloren. Want zeker nú is het goed er op te wijzen dat niemand alleen is en dat we allemaal onderling met elkaar zijn verbonden. 

De noodzakelijke samenhang tussen de drie begrippen is in deze tijd op de achtergrond geraakt in ons collectieve bewustzijn. Indertijd wees Victor Hugo er al  op dat  de verbondenheid van alle mensen niet als een gevaar, maar juist als een grote kans moet worden gezien om de samenleving te verbeteren. 


Alle feestelijkheden zullen op 13, 14 en 15 juli in het teken staan van de verbondenheid met elkaar. AOp de basisscholen wordt middels lesbrieven aandacht geschonken aan de Franse tijd. Verder is er de workshop schilderen en geeft het Maastrichts Regiment rondleidingen. Ook dit jaar kunnen de bezoekers kennismaken met de met veel  ‘liefde & passie’  gemaakte gerechten uit de Franse keuken. De vrijdag en de zaterdag eindigen traditiegetrouw met een fraaie Franse  film waarin uiteraard dit jaar het thema ‘liefde & verbondenheid’ centraal zal staan.

Tijdens de viering van Quatorze Juillet  2018 gaat de aandacht uit naar de wijze waarop tijdens WO 1 in Maastricht uiting werd gegeven aan de leuze 'broederschap'. In het park geeft  de expo 'Gastvrij Maastricht' een goed beeld weer over de opvang van Franse en Belgische vluchtelingen tijdens die periode.Tot slot…

Quatorze Juillet à Maestricht is een gezellig maar ook zeer leerzaam evenement voor groot en klein en de toegang is gratis. Dit laatste kan echter alleen mogelijk worden gemaakt met steun van sponsors en donateurs. Voor de nieuwe editie doen we daarom wederom een beroep op iedereen die Quatorze Juillet à Maestricht een warm hart toedraagt.