• ANBI status

ANBI status

Naam: Stichting La Fondation Project Extraordinaire Maestricht

Ook bekend onder de naam: Stichting PEM
KvK-nummer 14131962
RSIN 822404552
SBI- code 88993 Lokaal welzijnswerk
Post- en bezoekadres: 

De stichting PEM is vanaf 1 juli 2016 als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI aangemerkt door de Belastingdienst

Doelstelling van de ANBI PEM:
De Stichting PEM heeft tot doel het faciliteren van activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie in Maastricht. Verder wil de stichting het cultuurhistorisch bewustzijn van bewoners  en bezoekers bevorderen. Het bestuur bestaat uit actieve burgers uit Maastricht.  Evenementen richten zich op de gehele Euregio..

Functies bestuurders:
vacature - voorzitter 
Robert de Koning - secretaris
Vacature - penningmeester

Beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen enkel en alleen een onkostenvergoeding voor gemaakte onkosten en ontvangen verder geen beloning. De functie van bestuurder wordt namelijk op vrijwillige basis uitgevoerd.

De Statuten  en het Uittreksel uit het Kamer van Koophandelregister kunnen op verzoek worden opgevraagd. Bel of mail ons   /